0374.885.690

Lămuriri articole media

Lămuriri privind articolele apărute în mediul online din Brăila

Asocierea RER a respectat prevederile legislației în vigoare, parcurgând toți pașii procedurali pentru rezilierea contractului de delegare a serviciului public de salubrizare cu numărul de înregistrare 3504 din 12 martie 2024, prestând serviciile de salubrizare pe toată perioada preavizului de 90 zile de la data notificării de reziliere.

Sentința nr. 185/FCA/2024, pronunțată în prima instanță în data de 29 mai 2024, de Tribunalul Brăila nu este executorie și nu produce efecte până la pronunțarea unei decizii definitive. În plus, Asocierea RER a formulat apel împotriva respectivei sentințe, fapt care suspendă efectele acesteia.

Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a evita rezilierea contractului. Din păcate, autoritatea contractantă a refuzat solicitările repetate și justificate de majorare a tariful, conform costurilor operaționale, fapt care a dus la notificarea rezilierii contractului, Asocierea nemaiputând să suporte pierderile înregistrate din derularea contractului.

Pentru corecta informare a opiniei publice, readucem în atenția publică următoarele aspecte care au condus la situația actuală:

  • Asocierea RER a colectat deșeurile și a asigurat igienizarea străzilor pe tot parcursul anului 2023 cu un tarif ce cuprindea salariul minim pe economie din anul 2020, pentru un număr de 264 angajați
  • În anul 2023, Asocierii RER nu i-a fost aprobată nicio majorare a tarifului/tonă de deșeu colectată, nici cu salariul minim pe economie, deși aceste solicitări de majorare au fost în conformitate cu prevederile obligatorii din Ordinul ANRSC nr.640/2022
  • Asocierea RER nu a înregistrat proft în anul 2023, dar a înregistrat pierderi de peste 30 milioane lei
  • Pe perioada derulării contractului, Asocierea RER nu a colectat cantitățile de deșeuri prevăzute în caietul de sarcini, deoarece nu au corespuns cu realitatea găsită în teren. Spre exemplu, în Municipiul Brăila, populația și agenții economici au generat doar 11% deșeuri cu potențial reciclabil, față de cantitatea estimată în contract
  • Asocierea RER a încasat de la administrația din municipiul Brăila lunar doar 40% din sumele plătite de agenții economici către aceasta și nu a încasat în avans sume de la nici o autoritate contractantă.
  • Asocierea RER a plătit 8 milioane de euro pentru a achiziționa un parc auto nou, supradimensionat, conform cerințelor Caietului de sarcini impus de autoritatea contractantă, pentru cantități de deșeuri supradimensionate

Asocierea RER a angajat și plătit 135 muncitori pentru serviciul de curățenie stradală din Municipiul Brăila

Referitor la vehicularea presupusei solicitări de ”dublare a taxei de salubrizare”, Asocierea RER precizează că a solicitat majorarea tarifului pentru tona de deșeu rezidual colectată cu 21%, ca urmare a modificării unor componente din tarif, și nu majorarea taxei de salubrizare plătită de persoanele fizice și juridice către administrația din municipiul Brăila. În plus, procentul de majorare solicitat este sub nivelul indicelui de inflație pentru servicii înregistrat în acea perioadă, respectiv 33,87%.

Reamintim că Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă diferendumurile contractuale înregistrând pierderi acumulate în primul an de operare din noul contract, început la 1 martie 2023, în valoare de 30 milioane de lei, fapt ce nu a mai permis continuarea activității începând cu 11 iunie 2024.

INAPOI LA STIRI