0374.885.690

Reziliere contract de salubrizare în județul Brăila

 • Mulțumim tuturor clienților pentru buna colaborare din cei aproape 30 ani
 • Încetăm prestarea serviciilor de salubritate începând cu 10 iunie 2024

Cuprins:

 1. Mesaj de interes public
 2. De când: Din 10 Iunie 2024, Asocierea RER nu va mai colecta deșeurilor din județul Brăila.
 3. De ce: Asocierea RER a înregistrat pierderi acumulate în primul an de operare din noul contract, de 30 milioane de lei.
 4. Valoarea investiției: Asocierea RER a investit 8,5 milioane euro în achiziția a 71 utilaje și 17.264 recipiente în primul an din noul contract, început la 1 martie 2023.
 5. Locuri de muncă create: Asocierea RER a angajat 366 de persoane, cetățeni ai județului Brăila, din care 264 muncitori încadrați cu salariul minim pe economie și 77 șoferi profesioniști.
 6. Istoricul contractual: Licitația pentru atribuirea serviciului public de colectare a deșeurilor pentru județul Brăila a fost organizată în decembrie 2020, iar derularea efectivă a contractului a început la 01 Martie 2023.
 7. Diferențele constatate: Asocierea RER a semnalat către autoritatea contractantă o serie de neconcordanțe între prevederile contractuale și realitatea din teren.

Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabilă, diferențele contractuale și a făcut demersuri suplimentare pentru buna desfășurare a activității ale căror costuri le-a suportat în totalitate, din fonduri proprii.

Asocierea RER nu a urmărit maximizarea profitului și nici nu a avut intenția de a pleca după primul an din noul contract, ci a urmărit desfășurarea activității de salubrizare în condiții normale.

Mulțumim tuturor cetățenilor din Municipiul Brăila pentru buna colaborare din ultimii aproape 30 ani și ne exprimăm regretul că suntem în imposibilitatea de a continua acest contract începând cu 10 iunie 2024.

În data de 12 martie 2024, Asocierea RER a transmis către autoritatea contractantă, ADI ECO Dunărea Brăila, Notificarea de reziliere a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare cu nr. de înregistrare 3504/12.03.2024).

Conform contractului de prestări servicii de salubritate nr. 360 din data de 07.06.2022, după înaintarea acestei notificări de reziliere, Asocierea RER asigură continuitatea prestării serviciului pe o perioadă de maxim 3 luni. Această perioadă se încheie în data de 10.06.2024.

În perioada decembrie 2020 – data depunerii ofertei la licitație, martie 2023 – data începerii noului contract, prețurile elementelor componente au crescut independent de voința Asocierii RER: salariul minim pe economie, prețul motorinei, etc.

Autoritatea contractantă nu ne-a aprobat actualizarea tarifului conform legislației în vigoare!

Investițiile Asocierii RER au fost dimensionate conform cantităților anuale de deșeuri impuse prin Caietul de Sarcini de către ADI ECO DUNĂREA BRĂILA (Dată și nr.). În practică, am constatat diferențele dintre cantitățile prevăzute în documentație și cele colectate efectiv de la populație și agenți economici.

Asocierii RER a achiziționat 71 utilaje, în condițiile în care prețul pentru o autogunoieră a fost de:

 • 79.000 euro +TVA a fost prețul pieței, în decembrie 2020, la depunerea ofertei
 • 97.000 euro + TVA, a fost achiziția efectivă, în decembrie 2022, după data semnării contractului.

Din fonduri proprii am susținut creșterea salariului minim brut pe economie, care a fost stabilit conform legii, astfel:

 • 2.230 lei brut, în decembrie 2020, la depunerea ofertei
 • 3.000 lei brut, la 1 ianuarie 2023, după data semnării contractului
 • 3.300 lei brut, la 1 octombrie 2023, în timpul delurării contractractului

Salariul unui șofer profesionist a fost de 3.500 lei brut (2100 lei net) în 2020, iar actualizarea a fost solicitată proporțional cu creșterea salariului minim brut.

Pe parcursul celor 2 ani scurși de la data licitației și până la începerea contractului Asocierea RER:

 • a semnalat autorității contractante, în repetate rânduri, prin adrese scrise, discrepanțele mari dintre prevederile din documentația de atribuire a serviciului de salubrizare și realitatea din teren.
 • a solicitat modificarea tarifelor deoarece prețurile elementelor componente au crescut, independent de voința operatorului, inclusiv salariul minim pe economie și prețul motorinei.
 • a solicitat modificarea condițiilor tehnice pentru prestarea servciului, justificate fiind de: diferențele majore dintre cantitățile menționate în Caietul de Sarcini și cantitățile colectate efectiv de la populație, frevențele de colectare, programul și condițiile impuse de operatorii instalațiilor.

Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate în fapt nu corespund cu cele menționate în documentație, necesitând mai puține mașini de colectare deșeuri.

Deșeurile reciclabile prevăzute în caietul de sarcini versus cele colecte în timpul contractului:

 • 32.212 tone/anual, în valoare de 19.390.000 lei, prevăzute în caietul de sarcini
 • 3.541 tone/anual colectate de Asocierea RER, facturate în valoare de 1.985.000 lei, în ultimul an de contract
 • Populația și agenții economici din județul Brăila au generat doar 11% de deșeuri cu potential reciclabil, față de cantitatea estimată în contract

Frecvențele de colectare:

 • Autoritatea contractantă nu a inclus frecvențe de colectare din caietul de sarcini și pentru zilele de weekend
 • Asociarea RER a colectat deșeurile reciclabile în zilele de sâmbătă din zona de blocuri, suportând costurile suplimentare

Programul de funcționare al instalațiilor de sortare:

 • Operatorii instalațiilor de sortare nu au program în zilele de weekend, iar Asocierea RER nu are unde să descarce deșeurile colectate din zona de blocuri din zilele de weekend.

Taxa de salubrizare

2023

Asocierea RER a început contractul la 1 martie 2023 cu 13,45 lei pers/lună, tariful ofertat în decembrie 2020.

Primăria Municipiului Brăila, în perioada 1 martie – 31 decembrie 2023 a perceput de la populație Taxa de salubrizare de 17 lei /pers/lună.

Deși Asocierea RER a solicitat actualizarea tarifului încă din martie 2023 de la 13.45 lei (ofertat în decembrie 2020) la 18,20 lei/persoană/luna, autoritatea contractantă a refuzat.

Pierderi suportate de Asocierea RER, din diferența lunară pentru costurile operaționale neacoperite de taxa de salubrizare din Municipiul Brăila:

 • 7.750.000 lei pentru perioada martie – decembrie 2023, persoane fizice, Municipiul Brailă.

2024

Asocierea RER a primit aprobarea pentru majorarea tarifului, dar doar de la 1 ianuarie 2024 și doar la 16,94 lei, deși costurile noastre operaționale din 1 martie 2023 au fost calculate la 18,20 lei.

Primăria Municipiului Brăila a majorat Taxa de salubrizare percepută de la populație la 19 lei prețul/pers/lună începând cu 1 ianuarie 2024.

Pierderile suportate de Asocierea RER, din diferența lunară pentru costurile operaționale neacoperite de taxa de salubrizare, Municipiul Brăila

 • 1.080.000 lei pentru perioada 1 ianuarie – 10 iunie 2024, persoane fizice, Municipiului Brailă.