0374.885.690

Lămuriri articole media

Lămuriri privind articolele apărute în mediul online din Brăila

Asocierea RER a respectat prevederile legislației în vigoare, parcurgând toți pașii procedurali pentru rezilierea contractului de delegare a serviciului public de salubrizare cu numărul de înregistrare 3504 din 12 martie 2024, prestând serviciile de salubrizare pe toată perioada preavizului de 90 zile de la data notificării de reziliere.

Sentința nr. 185/FCA/2024, pronunțată în prima instanță în data de 29 mai 2024, de Tribunalul Brăila nu este executorie și nu produce efecte până la pronunțarea unei decizii definitive. În plus, Asocierea RER a formulat apel împotriva respectivei sentințe, fapt care suspendă efectele acesteia.

Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a evita rezilierea contractului. Din păcate, autoritatea contractantă a refuzat solicitările repetate și justificate de majorare a tariful, conform costurilor operaționale, fapt care a dus la notificarea rezilierii contractului, Asocierea nemaiputând să suporte pierderile înregistrate din derularea contractului.

Pentru corecta informare a opiniei publice, readucem în atenția publică următoarele aspecte care au condus la situația actuală:

 • Asocierea RER a colectat deșeurile și a asigurat igienizarea străzilor pe tot parcursul anului 2023 cu un tarif ce cuprindea salariul minim pe economie din anul 2020, pentru un număr de 264 angajați
 • În anul 2023, Asocierii RER nu i-a fost aprobată nicio majorare a tarifului/tonă de deșeu colectată, nici cu salariul minim pe economie, deși aceste solicitări de majorare au fost în conformitate cu prevederile obligatorii din Ordinul ANRSC nr.640/2022
 • Asocierea RER nu a înregistrat proft în anul 2023, dar a înregistrat pierderi de peste 30 milioane lei
 • Pe perioada derulării contractului, Asocierea RER nu a colectat cantitățile de deșeuri prevăzute în caietul de sarcini, deoarece nu au corespuns cu realitatea găsită în teren. Spre exemplu, în Municipiul Brăila, populația și agenții economici au generat doar 11% deșeuri cu potențial reciclabil, față de cantitatea estimată în contract
 • Asocierea RER a încasat de la administrația din municipiul Brăila lunar doar 40% din sumele plătite de agenții economici către aceasta și nu a încasat în avans sume de la nici o autoritate contractantă.
 • Asocierea RER a plătit 8 milioane de euro pentru a achiziționa un parc auto nou, supradimensionat, conform cerințelor Caietului de sarcini impus de autoritatea contractantă, pentru cantități de deșeuri supradimensionate

Asocierea RER a angajat și plătit 135 muncitori pentru serviciul de curățenie stradală din Municipiul Brăila

Referitor la vehicularea presupusei solicitări de ”dublare a taxei de salubrizare”, Asocierea RER precizează că a solicitat majorarea tarifului pentru tona de deșeu rezidual colectată cu 21%, ca urmare a modificării unor componente din tarif, și nu majorarea taxei de salubrizare plătită de persoanele fizice și juridice către administrația din municipiul Brăila. În plus, procentul de majorare solicitat este sub nivelul indicelui de inflație pentru servicii înregistrat în acea perioadă, respectiv 33,87%.

Reamintim că Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă diferendumurile contractuale înregistrând pierderi acumulate în primul an de operare din noul contract, început la 1 martie 2023, în valoare de 30 milioane de lei, fapt ce nu a mai permis continuarea activității începând cu 11 iunie 2024.

Răspuns public UAT Brăila

Urmare a postării publicate în data de 19 iunie, pe contul personal de Facebook al primarului Municipiul Brăila, formulăm următorul răspuns public:

Ținând cont de faptul că, în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 306 /17.06.2024 ca urmare a a ședinței convocată de îndată, în 17 iunie s-a stabilit  contractarea unui alt operator de salubritate care include ”doar colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare”, nu și activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila și colectarea deșeurilor stradale,

Asocierea RER precizează că nu se pot face comparații de preț/tarif între două contracte cu conținut diferit, în care serviciile și condițiile contractuale nu sunt similare.

Asocierea RER a respectat toate prevederile legale în vigoare și a urmat pașii procedurali necesari rezilierii contractului în care a înregistrat pierderi de 30 de milioane în ultimul an, notificând rezilierea contractului de delegare a serviciului public de salubrizare în data de 12 martie 2024, cu numărul de înregistrare 3504.

Asocierea RER a asigurat prestarea serviciului de salubrizare în intervalul de preaviz de 90 zile de la data notificării de reziliere și nu a fost și nu este implicată în discuțiile politice.

Solicitările de creșteri de tarile formulate de Asocierea RER au fost în temeiul contractului și în acord cu dispozițiile Ordinului ANRSC 640/2022, fundamentate pe creșterea costurilor operaționale, din cauza creșterilor salariului minim pe economie și a prețului motorinei.

Asocierea RER precizează că sentința nr. 185/FCA/2024, pronunțată în prima instanță în data de 29 mai 2024, de Tribunalul Brăila nu este executorie și nu produce efecte până la pronunțarea unei decizii definitive. În plus, Asocierea RER a formulat apel împotriva respectivei sentințe, fapt care suspendă efectele acesteia.

Reamintim că Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă diferendumurile contractuale, cu toate acestea, pentru că a înregistrat pierderi cumulate în primul an de operare din noul contract, început la 1 martie 2023, în valoare de 30 milioane de lei, nu și-a mai permis continuarea activității începând cu 11 iunie 2024.

Asocierea RER a respectat prevederile contractului și a acționat conform uzanțelor de bune practici economice. Asocierea RER a solicitat majorarea tarifului pentru tona de deșeu colectată, ca urmare a modificării componentelor din tarif precum salariul minim pe economie și a prețului combustibilului, și nu majorarea taxei de salubrizare plătită de persoanele fizice și juridice către Primăria Brăila.

Conform preverilor din Legea Salubrizării, nr. 101/2006, Art. 16 și Art. 17,  în cazul încetării înainte de termen a contractului, autoritatea contactantă are obligaţia de a încheia contracte de servicii, pe motive de urgenţă, în vederea asigurării continuităţii activităţii/activităţilor ce au făcut obiectul contractului de delegare care a încetat.

Reamintim opiniei publice că în data de 20.05.2024 a fost inițiată starea de alertă de către Consiliul județean Brăila, iar în data de 11.06.2024 a fost inițiată starea de urgență de către același consiliu.

Autoritatea contractantă putea să întreprindă demersurile legale pentru asigurarea echilibrului contractual în vederea aprobării actualizării tarifului, în conformitate cu cerintele menționate de autoritate în documentația de atribuire a serviciului / Caietul de sarcini.

Pentru anul 2023, Asocierea RER a încasat lunar de la Primăria Municipiului Brăila doar 40% din echivalentul taxei lunare încasată de primărie de la agentii economici.

Asocierea RER nu a încasat bani în avans de la primărie. Diferențele vin din faptul că populația și agenții economici din Municipiul Brăila au generat doar 11% deșeuri cu potențial reciclabil, față de cantitatea estimată în contract, respectiv:

 • 𝟯𝟮.𝟮𝟭𝟮 𝘁𝗼𝗻𝗲/𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹, în valoare de 19.390.000 lei au fost prevăzute în caietul de sarcini
 • 𝟯.𝟱𝟰𝟭 𝘁𝗼𝗻𝗲/𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹 colectate de RER Brăila au fost facturate de RER, în valoare de 1.985.000 lei, în ultimul an de contract

Valoarea taxei de salubrizare este stabilită exclusiv de Primăria Municipiului Brăila.

𝗥𝗘𝗥 𝗕𝗿𝗮̆𝗶𝗹𝗮 𝗺𝘂𝗹𝘁̦𝘂𝗺𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼𝗿 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 și autorităților 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗯𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗶𝗶 𝟯𝟬 𝗮𝗻𝗶 și regretă faptul că a fost nevoită să rezilieze contractul.

#RERBrăila #ReziliereContract #Lămuri

INCETAREA ACTIVITATII RER BRAILA DIN 11 IUNIE 2024

RER Brăila mulțumeste tuturor clienților pentru buna colaborare din ultimii 30 ani!

Asocierea RER reamintește cetățenilor că, în conformitate cu Notificarea de reziliere Nr. 3504/12 martie 2024 a contractului de delegare Nr. 360/07 iunie 2022, și-a încetat activitatea în Brăila începând cu data de 11 iunie 2024.

Asocierea RER a asigurat continuitatea prestării serviciului timp de 3 luni de la transmiterea notificării de reziliere.

Asocierea RER precizează că sentința nr. 185/FCA/2024, pronunțată în prima instanță în data de 29 mai 2024, de Tribunalul Brăila nu este executorie și nu produce efecte până la pronunțarea unei decizii definitive.

În plus, Asocierea RER a formulat apel împotriva respectivei sentințe, fapt care suspendă efectele acesteia.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați https://rerbraila.ro/reziliere-contract/.

Asocierea RER, în calitate de unic operator de salubrizare de pe raza județului Brăila informează cetățenii asupra situației contractuale dintre aceasta și autoritatea contractantă – ADI ECO DUNĂREA BRĂILA

Mun. Brăila – Campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere

În perioada 20 Mai – 07 Iunie 2024, Asocierea RER în parteneriat cu ADI ECO Dunărea Brăila și Primăria Municipiului Brăila desfășoară campania de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere generate de populație-persoane fizice din Municipiul Brăila.

Colectarea deșeurilor în cadrul campaniei trimestriale se va realiza astfel:

La solicitare, direct de la domiciliu, pentru deșeurile voluminoase
Prin aport voluntar, la unul din punctele fixe create, pentru deșeurile periculoase menajere

Pentru mai multe detalii despre modul de desfășurare a campaniei , vă rugăm accesați:
Comunicatul de presă
Programul de colectare a deșeurilor voluminoase – Mun. Brăila, Mai-Iunie 2024
Programul de colectare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere-reziduale – Mun. Brăila, Mai-Iunie 2024
Afis colectare deșeuri voluminoase și periculoase menajere – Mun. Brăila, Mai-Iunie 2024

Program de lucru – PAȘTE 2024

RER BRĂILA informează persoanele fizice și Asociațiile de Proprietari din municipiul Brăila asupra programului de lucru din perioada sărbătoriIor Pascale (2024):

► BRĂILA

Colectarea deșeurilor reciclabile, vegetale și reziduale pentru zona de case si de la platformele din zona de blocuri (Asociații de Proprietari):

 • 01, 02, 03 Mai (miercuri – 1 Mai, joi, vineri – Vinerea mare) – Program normal
 • 04 Mai (sâmbătă) – Program normal (zona de blocuri)
 • 05 Mai (duminică – Prima zi de Paște) – Program normal (zona de blocuri)
 • 06 Mai ( luni – A doua zi de Paște) – Program normal de colectare pentru persoanele fizice si Asociațiile de Proprietari

BIROU RELAȚII CU PUBLICUL – ÎNCHIS: 01-06 Mai

02–06 Aprilie 2024 – Campanie de colectare gratuită deșeuri voluminoase și periculoase – ZONA 3

În perioada 02 – 06 Aprilie Asocierea RER, prin RER SUD în calitate de lider de asociere, în parteneriat cu ADI ECO Dunărea Brăila desfășoară prima campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere în localitățile din Zona 3 a județului Brăila: Zavoia, Insuratei, Baraganul, Bertestii de Jos, Victoria, Stancuta, Tufesti, Viziru, Ciocile, Dudesti, Rosiori.

Campania se desfășoară în conformitate cu punctele 2.3.1.2 și 2.3.1.3 din Caietul de sarcini referitoare la frecvența și modul de organizare a campaniilor dedicate colectării gratuite a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere generate de populația județului Brăila.

Modalitatea de colectare a deșeurilor în cadrul campaniei trimestriale se va realiza conform mențiunilor din Caietul de sarcini, respectiv prin aport voluntar, ceea ce presupune predarea deșeurilor de către cetățeni la punctul fix de colectare unde va staționa o mașină distinct inscriptionata, pentru câteva ore, pentru fiecare categorie de deșeu.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați:
Programul de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere_ ZONA 3_ județul Brăila
Afis de informare
Flyer A5
Comunicat de presă_ZONA 3_trimestrul 1_Județul Brăila

20 Martie – 01 Aprilie 2024 – Campanie de colectare gratuită deșeuri voluminoase și periculoase – ZONA 2

În perioada 20 Martie– 01 Aprilie Asocierea RER, prin RER SUD în calitate de lider de asociere, în parteneriat cu ADI ECO Dunărea Brăila desfășoară prima campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere în localitățile din Zona 2 a județului Brăila: Ianca, Făurei, Bordei Verde, Cireșu, Galbenu, Grădiștea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racoviță, Râmnicelu, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Șuțești, Traian, Ulmu, Unirea, Vișani.

Campania se desfășoară în conformitate cu punctele 2.3.1.2 și 2.3.1.3 din Caietul de sarcini referitoare la frecvența și modul de organizare a campaniilor dedicate colectării gratuite a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere generate de populația județului Brăila.

Modalitatea de colectare a deșeurilor în cadrul campaniei trimestriale se va realiza conform mențiunilor din Caietul de sarcini, respectiv prin aport voluntar, ceea ce presupune predarea deșeurilor de către cetățeni la punctul fix de colectare unde va staționa o mașină distinct inscriptionata, pentru câteva ore, pentru fiecare categorie de deșeu.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați:
Programul de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere_ ZONA 2_ județul Brăila
Afis de informare
Flyer A5
Comunicat de presă_ZONA 2_trimestrul 1_Județul Brăila

11 – 19 Martie 2024 – Campanie de colectare gratuită deșeuri voluminoase și periculoase – ZONA 1

În perioada 11 – 19 Martie  Asocierea RER, prin RER SUD în calitate de lider de asociere, în parteneriat cu ADI ECO Dunărea Brăila desfășoară cea de-a treia campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere în localitățile din Zona 1 a județului Brăila: Cazasu, Chiscani, Tichilesti, Marasu, Frecatei, Maxineni, Gemenele, Romanu, Scortaru Nou, Salcia Tudor, Tudor Vladimirescu, Silistea, Vadeni.

Campania se desfășoară în conformitate cu punctele 2.3.1.2 și 2.3.1.3 din Caietul de sarcini referitoare la frecvența și modul de organizare a campaniilor dedicate colectării gratuite a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere generate de populația județului Brăila. Modalitatea de colectare a deșeurilor în cadrul campaniei trimestriale se va realiza conform mențiunilor din Caietul de sarcini, respectiv prin aport voluntar, ceea ce presupune predarea deșeurilor de către cetățeni la punctul fix de colectare unde va staționa o mașină distinct inscriptionata, pentru câteva ore, pentru fiecare categorie de deșeu.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați:

Programul de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere_ ZONA 1_ județul Brăila
Afis de informare
Flyer A5
Comunicat de presă_ZONA 1_trimestrul 3_Județul Brăila

Mun. Brăila – Prima campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere din anul 2024

În perioada 19 Februarie – 08 Martie 2024, Asocierea RER în parteneriat cu ADI ECO Dunărea Brăila și Primăria Municipiului Brăila desfășoară prima campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase menajere generate de populație-persoane fizice din Municipiul Brăila.

Colectarea deșeurilor în cadrul campaniei trimestriale se va realiza astfel:

 • La solicitaredirect de la domiciliu, pentru deșeurile voluminoase
 • Prin aport voluntar, la unul din punctele fixe create, pentru deșeurile periculoase menajere

Pentru mai multe detalii despre modul de desfășurare a campaniei , vă rugăm accesați: