0374.885.690

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Protectia datelor cu caracter personal reprezinta o prioritate pentru societatea RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila denumita in continuare “Operator” si/sau “Societatea”) iar in acest sens mentionam ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), dar si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila in domeniul protectiei datelor (Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679).

Aceasta Nota de informare are ca si scop informarea persoanelor vizate (angajati, colaboratori, clienti, vizitatori) cu privire la prelucrarile de date pe care le realizam in cadrul activitatii de supraveghere video in incinta sediilor si punctelor de lucru ale Societatii, precum si in locuri si spatii deschise sau destinate publicului, inclusiv pe caile de acces proprietatea Societatii.

Existenta camerelor de supraveghere video este marcata in fiecare zona, prin montarea unor panouri de informare sau pictograme informative amplasate in zone vizibile. In acest sens, am avut in vedere doua metode de realizare a obligatiei legale de informare:

– o informare primara efectuata in mod clar si usor de identificat, prin intermediul unui semn adecvat (o pictograma) cu vizibilitate suficienta, localizata in zona supravegheata, cu rol in semnalarea existentei camerelor de supraveghere, dar si pentru a comunica informatiile esentiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal dar si

– o informare detaliata efectuata prin intermediul prezentei Note de informare.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca in calitatea sa de operator, Societatea este responsabila pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si prin acest demers dorim sa va informam cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le utilizam, scopul avut in vedere, categoriile de destinatari catre care transmitem aceste date, durata stocarii si cum va puteti exercita drepturile conferite de lege in legatura cu prelucrarea acestei categorii de date personale.

1. Date de contact Operator

       a) Identitatea si datele de contact ale Operatorului

Denumire Operator: RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila

Adresa sediu: sediul in localitatea Brăila, bulevardul Dorobanților nr. 72, bl. B28, ap. 1, înmatriculata la registru comerțului cu nr. J09/1819/1994, cod unic de înregistrare RO 6674435;

Amplasamente supuse monitorizarii video:

1. Punct de lucru al Societatii din loc. Chitila, oraș Chitila, strada Oxigenului nr. 3-5, judet Ilfov;

b) Date de contact ale Responsabilului cu protectia datelor

Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor utilizand referinta „In atentia Responsabilului cu protectia datelor” la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@rerdata.ro.

2. Ce date cu caracter personal prelucram

Prin intermediul sistemului CCTV, Societatea prelucreaza material video si/sau audio, ce poate contine imaginea persoanelor vizate care tranziteaza zonele sub actiunea camerelor de supraveghere.

In mod conventional, sistemul de supraveghere video/audio-video, este un sistem static. Sistemul poate inregistra orice miscare detectata de camerele instalate in zona supravegheata, alaturi de data, ora si locatie.

Atunci cand este necesar, calitatea imaginilor permite recunoasterea persoanelor care trec prin zona de actiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranta a prelucrarii datelor care pot fi obtinute in urma supravegherii video/audio-video, camerele sunt fixe, astfel, utilizatorul nu poate modifica perimetrul / scopul supravegherii.

Totodata, in vederea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video ne-am raportat la urmatoarele reguli/principii:

• Camerele de supraveghere video au fost montate in locuri vizibile, semnalizate, iar persoanele vizate sunt informate asupra existentei acestora prin intermediul unui panou de informare realizat in acest sens;

• Nu vor fi prelucrate prin mijloacele de supraveghere video date cu caracter personal in legatura cu originea rasiala sau etnica, convingerile politice, religioase sau filozofice, apartenenta sindicala, starea de sanatate sau viata sexuala;

• Nu vom instala camere de supraveghere video in interiorul birourilor sau in spatii in care se impune asigurarea intimitatii persoanelor sau care nu sunt destinate indeplinirii sarcinilor de munca, cum ar fi: vestiare, toalete, zone de recreere si alte locatii similare.

Supraveghem prin mijloae video urmatoarele categorii de zone/spatii:

 • Zonele de acces si transit, interiorul si exteriorul cladirilor;
 • Parcare, zona de bariere,zone de productie si depozitare, zone tehnice;
 • Spatiile destinate clientilor/vizitatorilor precum receptii, casierii, puncte de trecere;
 • Spatiile destinate angajatiilor/colaboratorilor/partenerilor;
 • Zonele cu acces restrictionat;
 • Locuri de pastrare, depozitare si manipulare a suporturilor de stocare a documentelor, a datelor;
 • Spatiile de depozitare a bunurilor si valorilor Societatii;

3. De ce colectam datele dvs. cu caracter personal

a)     Scopurile prelucrarii vizeaza:

 • monitorizarea accesului in incinta sediului Societatii si/sau locatiilor punctelor de lucru (unde este cazul);
 • asigurarea securitatii si integritatii obiectivelor, bunurilor, valorilor pe care Societatea le detine in patrimoniu, precum si a persoanelor cu care Operatorul intra in contact in calitate de angajati, angajati ai subcontractorilor si ai partenerilor, clienti, potentiali clienti, terti vizitatori;
 • prevenirea, detectarea si investigarea furturilor de echipamente sau de bunuri; prevenirea savarsirii de infractiuni si contraventii;
 • prevenirea, detectarea si investigarea riscurilor si amenintarilor la adresa personalului angajat, care isi desfasoara activitatea la locatia supravegheata;
 • protejarea comertului si a valorilor mobiliare;
 • prevenirea, combaterea si investigarea incidentelor;
 • investigarea eficienta a reclamatiilor/plangerilor;
 • stocare (back-up and redundancy) a imaginilor;
 • recuperarea prejudiciilor;
 • apararea unui drept in instanta;
 • respectarea obligatiilor legale generale in materie de securitate si paza impuse prin legislatia speciala.

Sistemul de supraveghere video/audio-video nu este utilizat in alte scopuri decat cele notificate, nu foloseste la monitorizarea activitatii/performantei angajatilor sau la intocmirea pontajului acestora.

 Sistemul de supraveghere video/audio-video, poate insa constitui un mijloc de investigare sau de obtinere a unor informatii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, inclusiv in cazul situatiilor in care se produce un incident de securitate fizica sau se observa un comportament infractional (in circumstante exceptionale, imaginile pot fi transferate organelor de cercetare, in cadrul unei investigatii disciplinare sau penale).

b)     Temeiuri legale:

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Operator in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 • in temeiul prevederilor art. 6, alin.1, lit. f) din RGPD – in vederea realizarii interesului legitim al Operatorului de a asigura protectia bunurilor si persoanelor, de a asigura securitatea si integritatea obiectivelor, bunurilor, valorilor pe care Societatea le detine, precum si a persoanelor cu care Operatorul intra in contact in calitate de angajati, angajati ai subcontractorilor si partenerilor, clienti, potentiali clienti, terti vizitatori si de a asigura respectarea obligatiilor legale generale in materie de securitate si paza impuse de legislatia special si de a preveni si investiga unele comportamente, fapte nelegale si/sau imprejurari de natura a afecta in mod negativ Operatorul, securitatea mediului de lucru, siguranta persoanelor si/sau relatia comerciala a Operatorului cu acestea;
 • in temeiul dispozitiilor art. 6 alin.1 lit. c) din RGPD – pentru indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si Hotararea Guvernului nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001;

In situatii absolut exceptionale, in cazul unor situatii de urgenta, cazuri fortuite sau de forta majora, datele tale personale pot fi prelucrate pentru a proteja interesele tale vitale sau ale altor persoane fizice.

Nu in ultimul rand va precizam ca sistemul video existent a fost instalat in urma unor analize de risc intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal (Categorii de destinatari)

Societatea poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea indeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost prelucrate catre urmatoarele categorii de destinatari:

 • in cadrul Societatii, personalului autorizat corespunzator competentelor si atributiilor personalului desemnat cu administrarea sistemului si/sau in caz de necesitate conducerii superioare;        
 • entitatilor care prelucreaza date cu caracter personal la cererea si in numele Societatii, furnizarea sau intretinerea sistemului CCTV;
 • autoritatilor judiciare si sau institutiilor publice in domeniu la solicitarea expresa a acestora precum si alti terti, consultanti externi specializati (de exemplu: avocati, auditori, prestatori de servicii securitate/IT;

Societatea poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal si in cadrul grupului din care Societatea face parte.

In acest sens, in scop de stocare (back-up and redundancy) a imaginilor avand in vedere limitarile legate de infrastructura locala dedicata acestui scop, Societatea poate fi nevoita sa transmita datele colectate prin intermediul de supraveghere video catre entitati din cadrul Grupului.

In acest sens, orice activitate de transfer si dezvaluire a datelor personale catre terti va fi documentata si supusa unei evaluari riguroase privind necesitatea comunicarii si compatibilitatea dintre scopul in care se face comunicarea si scopul in care aceste date au fost colectate initial pentru prelucrare (de securitate si control acces). In aceste cazuri va fi consultat si Responsabilul cu protectia datelor desemnat la nivelul operatorului de date.

Nu in ultimul rand, precizam ca datele dvs cu caracter personal pot fi transferate atat in Spatiul Economic European (SEE), cat si in state terte cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. Daca vom transfera datele cu caracter personal care va privesc in afara Uniunii Europene si / sau a Spatiului Economic European, o vom face numai cu respectarea prevederilor aplicabile in vigoare, prin aplicarea de masuri de securitate adecvate si notificandu-va cand si daca este cazul.

5. Cat timp stocam datele dvs. cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este determinata de perioada necesara in vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele si cu respectarea termenelor impuse de legislatia in vigoare. Durata de stocare este in conformitate cu cerintele legale (30 de zile), dupa acest interval imaginile stergandu-se automat in ordinea in care au fost inregistrate.

 In cazul producerii unui incident de securitate sau a inregistrarii unei solicitarii intemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depasi limitele normale in functie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate sau de solutionare a solicitarii primite.

6. Masuri tehnice si organizatorice pentru protectia datelor prelucrate

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si art. 32 din RGPD.

In acest sens, pentru a proteja securitatea sistemului video si pentru a spori gradul de protectie a vietii, avem in vedere urmatoarele masuri tehnice si organizatorice implementate:

 – limitarea perioadei de stocare a materialului inregistrat, in conformitate cu cerintele legale, in vigoare;

– mediile de stocare (serverele pe care se stocheaza imaginile inregistrate) se afla in spatii securizate, protejate de masuri de securitate fizica;

– accesul la imaginile stocate si / sau la arhitectura tehnica a sistemului de supraveghere video/audio-video, este limitat la un numar redus de persoane, si este determinat prin atributiile de serviciu ale acestora;

– toti utilizatorii cu drept de acces au semnat declaratii de confidentialitate, prin care se obliga sa respecte prevederile legale in domeniu;

– dreptul de acces se acorda utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaste, doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;

– doar personalul desemnat cu administrarea sistemului, numit in acest sens de catre operator, are dreptul de a accesa fisierele inregistrate in sistem, de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;

– toti utilizatorii sistemului de supraveghere (atat externi, cat si interni) semneaza acorduri de confidentialitate.

Nu in ultimul rand, va precizam ca doar conducerea Societatii are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor la bazele de date. In acest sens, exista in permanenta o lista actualizata a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video/audio-video.

7. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata:

Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat (conform prevederilor art. 12-13 din RGPD), respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Societate, conform celor descrise in prezentul document;
 • Dreptul de acces la date (conform prevederilor art.15 din RGDP), respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica (conform prevederilor art.16 din RGPD), respectiv dreptul de a obtine rectificarea/actualizarea de catre Societatii a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat” conform prevederilor art.17 din RGPD), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – insa este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Societatea sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • Dreptul de restrictionare a prelucrarilor (conform prevederilor art.18 din RGPD) in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor (conform prevederilor art. 20 din RGPD), respectiv: (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Societatii catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul de a face opozitie (conform prevederilor art.21 din RGPD) – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare intemeiate pe consimtamant si pe interes legitim (inclusiv activitatile de profilare);
 • Dreptul de a se opune la profilari (conform prevederilor art. 22 din RGPD), respectiv dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;
 •  Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar, la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Totodata, va precizam ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale nu va implica existența unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri.

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta Operatorul printr-o solicitare scrisa, datata si semnata – in atentia Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal – pe care il puteti contacta in legatura cu orice intrebari sau preocupari, precum si pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea Datelor personale de catre Operator, la datele de contact descrise mai jos:

– Sediul societatii din Brăila, bulevardul Dorobanților nr. 72, bl. B28, ap. 1,

       – Telefon: 0212339446; 0725554946; Fax: 0212339493;

       – E-mail: dpo@rerdata.ro.

Orice aspect cu privire la activitatea de prelucrare a datelor dvs. personale se va aduce la cunostinta Operatorului prin cerere scrisa, datata si semnata, iar acesta iti va raspunde in termen de 30 de zile calendaristice, sau, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, acest termen poate fi prelungit cu inca 60 de zile calendaristice, caz in care te vom informa in mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.

Totodata, in cazul primirii unei solicitari exprese a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile inregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora, avand in vedere atat prevederilor legale, aplicabile cat si conditia de a nu prejudicia drepturile tertilor (persoana vizata va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoane care pot aparea in inregistrare vor fi editate astfel incat sa nu fie posibila recunoasterea/identificarea lor).

In cazul unei asemenea solicitari, persoana vizata este obligata sa se identifice dincolo de orice suspiciune (sa prezinte actul de identitate cand participa la vizionare) sa mentioneze data, ora, locatia si imprejurarile in care a fost inregistrata de camerele de supraveghere.

De asemenea, persoanei vizate i se poate solicita o fotografie recenta astfel incat utilizatorii autorizati si desemnati sa prelucreze datele privind identificarea persoanei vizate sa o poata identifica mai usor in imaginile filmate.

Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot aparea in inregistrare vor fi editate astfel incat sa nu fie posibila recunoasterea/identificarea lor.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere existenta posibilitatii de refuz a dreptului de acces, in situatia in care se aplica exceptiile prevazute de lege. Necesitatea de a restrictiona accesul se poate impune si in cazul in care exista obligatia de a proteja drepturile si libertatile unor terte persoane, de exemplu daca in imagini apar si alte persoane si nu exista posibilitatea de a obtine consimtamantul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante. Informatiile prezentate in cadrul aceastei Note de informare pot face obiectul unei revizuiri periodice pentru a reflecta orice schimbare cu privire la activitatile de prelucrare curente.