0374.885.690

Modalități de plată

Modalităţi de plată a facturii:

– Virament bancar:

Trezoreria Buzău RO20 TREZ 1665 069X XX00 2455 
Banca BCR Buzău RO87 RNCB 0096 0067 5150 0001 
Unicredit Ţiriac Bank Buzău RO32 BACX 0000 0030 1312 5000 
Banca Transilvania Buzău RO94 BTRL 0100 1202 S293 92XX 

IMPORTANT! Neachitarea facturii în termen de 15 de zile de la data scadenţei conduce la

aplicarea de penalităţi începând cu prima zi după scadenţă. Facturile precedente au datele

scadente înscrise pe fiecare factura în parte şi reprezintă soldul debitor înregistrat în contabilitatea RER la data emiterii prezentei facturi.

În situaţia în care aţi achitat soldul precedent pana la data emiterii prezentei facturi sau sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim!

Conform Legii 51/2006 modif si completata prin Legea 225/17.11.2016, art. 42, alin. 9, termenul

de scadenta este de 15 zile de la data emiterii facturii.

FACTURA EMISA PENTRU SERVICIILE DE UTILITATI PUBLICE CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU!