0374.885.690

Răspuns public UAT Brăila

Urmare a postării publicate în data de 19 iunie, pe contul personal de Facebook al primarului Municipiul Brăila, formulăm următorul răspuns public:

Ținând cont de faptul că, în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 306 /17.06.2024 ca urmare a a ședinței convocată de îndată, în 17 iunie s-a stabilit  contractarea unui alt operator de salubritate care include ”doar colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare”, nu și activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila și colectarea deșeurilor stradale,

Asocierea RER precizează că nu se pot face comparații de preț/tarif între două contracte cu conținut diferit, în care serviciile și condițiile contractuale nu sunt similare.

Asocierea RER a respectat toate prevederile legale în vigoare și a urmat pașii procedurali necesari rezilierii contractului în care a înregistrat pierderi de 30 de milioane în ultimul an, notificând rezilierea contractului de delegare a serviciului public de salubrizare în data de 12 martie 2024, cu numărul de înregistrare 3504.

Asocierea RER a asigurat prestarea serviciului de salubrizare în intervalul de preaviz de 90 zile de la data notificării de reziliere și nu a fost și nu este implicată în discuțiile politice.

Solicitările de creșteri de tarile formulate de Asocierea RER au fost în temeiul contractului și în acord cu dispozițiile Ordinului ANRSC 640/2022, fundamentate pe creșterea costurilor operaționale, din cauza creșterilor salariului minim pe economie și a prețului motorinei.

Asocierea RER precizează că sentința nr. 185/FCA/2024, pronunțată în prima instanță în data de 29 mai 2024, de Tribunalul Brăila nu este executorie și nu produce efecte până la pronunțarea unei decizii definitive. În plus, Asocierea RER a formulat apel împotriva respectivei sentințe, fapt care suspendă efectele acesteia.

Reamintim că Asocierea RER a depus toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă diferendumurile contractuale, cu toate acestea, pentru că a înregistrat pierderi cumulate în primul an de operare din noul contract, început la 1 martie 2023, în valoare de 30 milioane de lei, nu și-a mai permis continuarea activității începând cu 11 iunie 2024.

Asocierea RER a respectat prevederile contractului și a acționat conform uzanțelor de bune practici economice. Asocierea RER a solicitat majorarea tarifului pentru tona de deșeu colectată, ca urmare a modificării componentelor din tarif precum salariul minim pe economie și a prețului combustibilului, și nu majorarea taxei de salubrizare plătită de persoanele fizice și juridice către Primăria Brăila.

Conform preverilor din Legea Salubrizării, nr. 101/2006, Art. 16 și Art. 17,  în cazul încetării înainte de termen a contractului, autoritatea contactantă are obligaţia de a încheia contracte de servicii, pe motive de urgenţă, în vederea asigurării continuităţii activităţii/activităţilor ce au făcut obiectul contractului de delegare care a încetat.

Reamintim opiniei publice că în data de 20.05.2024 a fost inițiată starea de alertă de către Consiliul județean Brăila, iar în data de 11.06.2024 a fost inițiată starea de urgență de către același consiliu.

Autoritatea contractantă putea să întreprindă demersurile legale pentru asigurarea echilibrului contractual în vederea aprobării actualizării tarifului, în conformitate cu cerintele menționate de autoritate în documentația de atribuire a serviciului / Caietul de sarcini.

Pentru anul 2023, Asocierea RER a încasat lunar de la Primăria Municipiului Brăila doar 40% din echivalentul taxei lunare încasată de primărie de la agentii economici.

Asocierea RER nu a încasat bani în avans de la primărie. Diferențele vin din faptul că populația și agenții economici din Municipiul Brăila au generat doar 11% deșeuri cu potențial reciclabil, față de cantitatea estimată în contract, respectiv:

  • 𝟯𝟮.𝟮𝟭𝟮 𝘁𝗼𝗻𝗲/𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹, în valoare de 19.390.000 lei au fost prevăzute în caietul de sarcini
  • 𝟯.𝟱𝟰𝟭 𝘁𝗼𝗻𝗲/𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹 colectate de RER Brăila au fost facturate de RER, în valoare de 1.985.000 lei, în ultimul an de contract

Valoarea taxei de salubrizare este stabilită exclusiv de Primăria Municipiului Brăila.

𝗥𝗘𝗥 𝗕𝗿𝗮̆𝗶𝗹𝗮 𝗺𝘂𝗹𝘁̦𝘂𝗺𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼𝗿 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 și autorităților 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗯𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗶𝗶 𝟯𝟬 𝗮𝗻𝗶 și regretă faptul că a fost nevoită să rezilieze contractul.

#RERBrăila #ReziliereContract #Lămuri

INAPOI LA STIRI